Prace budowlane na odcinku obwodnicy Koszalina i Sianowa idą pełną parą

Aktywność budowlańców w naszej okolicy jest na wysokim poziomie, ze szczególnym naciskiem na realizację brakującego fragmentu obwodnicy Koszalina i Sianowa. Część północna estakady jest już kompletna i gotowa do dalszych prac.

Według informacji udzielonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Szczecinie, konstrukcja przejścia ES-119 na omawianej obwodnicy, będącej częścią drogi S6, jest zakończona. W tej chwili trwają prace wykończeniowe, a wkrótce ma rozpocząć się budowa południowego odcinka estakady. Chodzi tu między innymi o prace związane z nawierzchnią drogową, montażem barier ochronnych oraz siatek, a także pozostałe prace wykończeniowe.

Czas oddania pierwszego fragmentu estakady do użytku przewiduje się na styczeń lub luty 2024 roku. Natomiast całość obwodnicy Koszalina i Sianowa ma być ukończona i gotowa do eksploatacji w połowie następnego roku.