Kołobrzeg na finiszu budowy pawilonów w strefie uzdrowiskowej

W Kołobrzegu, znanej polskiej miejscowości uzdrowiskowej, trwają prace nad wznoszeniem nowych pawilonów przeznaczonych na działalność handlową i gastronomiczną. To miejskie inwestycje, których realizacją zajmuje się lokalny samorząd.

Po ukończeniu budowy, zgodnie z wcześniejszymi planami, wszystkie obiekty zostaną przeznaczone do wynajmu. Ostateczna decyzja o tym, kto stanie się najemcą każdego z pawilonów, będzie wynikiem przetargu. Miasto już ustaliło minimalne ceny wynajmu na jakie będą mogli liczyć chętni.

W przypadku punktów usytuowanych wzdłuż Alei Nadmorskiej cena wywoławcza wynajmu to co najmniej 51 tysięcy złotych netto rocznie. Natomiast za lokale zlokalizowane przy ulicy Rodziewiczówny miasto oczekuje co najmniej 20,2 tysiąca złotych rocznie.

Podczas jednego z najnowszych posiedzeń Rady Miasta podjęto uchwałę, według której zawierane umowy z przyszłymi lokatorami będą obowiązywały przez okres 9 lat. Przetarg ma zostać przeprowadzony i zakończony jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego.