Profesor Danuta Zawadzka ponownie wybrana na rektora Politechniki Koszalińskiej

Absolutnie niespodziewane wydarzenie nie miało miejsca podczas wyborów na stanowisko rektora prestiżowej Politechniki Koszalińskiej, biorąc pod uwagę, że tylko jedna osoba ubiegała się o ten zaszczytny tytuł. Nieodmiennie, zasłużona pedagog i naukowiec, profesor Danuta Zawadzka, została zapewniona o swoim drugim i finałowym terminie na tej pozycji.

Mając poparcie aż 79 procent elektoratu, profesor Zawadzka zostanie oficjalnie powtórnie ustanowiona jako rektor Politechniki Koszalińskiej 1 września, rozpoczynając tym samym swoją drugą kadencję na czele tej kluczowej instytucji edukacyjnej w regionie.

Podkreślając trudności, które przyniósł niedawny okres dla szkolnictwa wyższego na całym świecie, pani rektor powiedziała: „To nie były łatwe czasy dla naszych uczelni, ale mimo wyzwań związanych z pandemią, konfliktem na Ukrainie czy też spadkiem liczby studentów, odnosimy wiele sukcesów”. Wyraziła także wdzięczność za ponowne wybranie jej na stanowisko, interpretując to jako pozytywną ocenę jej poprzedniej kadencji i oznakę zaufania dla przyszłości.

Z kolei profesor Tomasz Piskier, przewodniczący komisji wyborczej, wyjaśnił, że 72-osobowy elektorat składał się z naukowców, pedagogów akademickich oraz studentów. W tych demokratycznych wyborach oddano łącznie 69 głosów, z czego większość – 55, czyli 79 procent – wsparło kandydaturę profesor Zawadzkiej. Każda kadencja trwa cztery lata i jest to druga, a zarazem ostatnia kadencja profesor Zawadzkiej, ponieważ prawo nie pozwala na pełnienie funkcji rektora przez więcej niż dwa terminy.