Apel koszalińskiej policji do kierowców: Szanujmy prawa i bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów

Policjanci z Koszalina podkreślają konieczność zapewnienia szczególnej ochrony dla pieszych i rowerzystów, którzy są najbardziej narażeni na ryzyko utraty zdrowia lub życia w trakcie poruszania się po drogach. Jednocześnie, funkcjonariusze policji zwracają uwagę, że piesi i rowerzyści, mimo swych praw, mają także obowiązki do spełnienia na drodze.

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego” to nazwa działań prowadzonych przez koszalińskich funkcjonariuszy ruchu drogowego. Te działania są szczególnie skupione na trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na terenach powiatu koszalińskiego.

Stróże prawa z koszalińskiej jednostki ruchu drogowego każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby minimalizować liczbę incydentów na drogach. Realizowane są w tym celu różne inicjatywy promujące bezpieczeństwo. W wyniku intensywnej pracy policjantów, udało się znacząco poprawić stan bezpieczeństwa na drogach w powiecie koszalińskim.

Podczas prowadzonych działań, funkcjonariusze przypominają kierowcom o regułach dotyczących pierwszeństwa pieszego na przejściach. Zgodnie z prawem, pieszy wchodzący na pasy lub już znajdujący się na nich ma pierwszeństwo przed pojazdem. Dlatego też, zbliżając się do przejścia dla pieszych, kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, obniżyć prędkość i ustąpić miejsca pieszym, którzy są na przejściu lub zamierzają je przekroczyć.