Rozmowy o kłopotliwych inwestycjach drogowych – problematyczna droga S3 Dargobądz-Troszyn i obwodnica Koszalina

Na terenie naszego województwa, wykonawca jest zaangażowany w prace nad dwiema istotnymi inwestycjami drogowymi – budową odcinka drogi S3 Dargobądz-Troszyn oraz finalizacją obwodnicy Koszalina na trasie S6. Zgodnie z najnowszymi informacjami, powrócił on do swoich działań na placu budowy. Nie oznacza to jednak rozwiązania sporu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Paweł Woźniak, dyrektor GDDKiA, spotkał się w stolicy kraju z delegacją firmy wykonawczej. Zebranie odbyło się w siedzibie GDDKiA w Warszawie i było okazją do wymiany stanowisk dla przedstawicieli inwestora, a także zaangażowanego wykonawcy i inżyniera kontraktu. Realizacja tych kluczowych projektów infrastrukturalnych na terenie naszego regionu leży w rękach konsorcjum pod przewodnictwem firmy Polbud-Pomorze.

– W trakcie spotkania uczestnicy skupili się na centralnych zagadnieniach dotyczących realizacji obu inwestycji, a także ustalili plan działania i harmonogram rozwiązania problemów, które występują w ramach obecnego kontraktu i które zgłosiło konsorcjum – relacjonuje z wydarzenia Mateusz Grzeszczuk z oddziału GDDKiA w Szczecinie. – Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili, że mają wspólny cel: efektywną realizację inwestycji oraz konstruktywne podejście do rozwiązywania problemów wynikających z obu kontraktów.

Wykonawca podchodzi jednak z rezerwą do prowadzonych negocjacji. Do dnia 8 kwietnia prace na drogach S3 i S6 będą kontynuowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Zwróciliśmy się z pytaniem do firmy Polbud-Pomorze o ich plany na czas po tej dacie.