Wtorkowa konferencja prasowa Nowej Lewicy i radnych Lewicy na temat procedur budżetowych w Kołobrzegu

Spotkanie z mediami, zorganizowane przez Nową Lewicę oraz radnych tej partii w mieście i powiecie, odbyło się we wtorek. Głównym tematem konferencji były istniejące procedury budżetowe w gminie miasto Kołobrzeg oraz powiecie kołobrzeskim.

Podczas spotkania omówiono finansowanie różnych kwestii i projektów. Wśród nich znalazły się takie punkty jak: organizacja parkingu przy ul. Fredry, wdrożenie elektronicznego systemu Komunikacji Miejskiej, utworzenie promenady w Dzielnicy Zachodniej czy też stworzenie dodatkowego parkingu przy lokalnym targowisku.

Dyskusja objęła także zagadnienia takie jak remont ścieżek na cmentarzu, zaplanowany powrót do miasta dni morza, zagospodarowanie przestrzeni wokół stawku znajdującego się w Parku Szarmacha, czy budowa Wydziału Komunikacji przy ulicy Gryfitów.

Rozważano również potrzebę przebudowy sieci dróg wiejskich i ul. Starynowskiej, tworzenie ścieżki dojścia na plażę przy ul. Fredry z towarzyszącą ścieżką rowerową, czy rewitalizację terenów zielonych przy DPS. Poruszono kwestię multimedialnej mapy turystycznej powiatu kołobrzeskiego, zwiększenia funduszy na in vitro, modernizacji domu dziecka w Gościnie, stworzenia ronda na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej i Artyleryjskiej oraz ocieplenia DPS w Gościnie.

Wśród kolejnych tematów znalazły się kontynuacja programu mieszkania na wynajem, analiza możliwości rozbudowy żłobka i przedszkola, realizacja projektu Kołobrzeskiego Centrum Wytchnieniowego, częściowe finansowanie półkolonii i wsparcie dla Komunikacji Miejskiej. Na konferencji podkreślono również kluczową rolę portu i strefy ekonomicznej dla rozwoju miasta i powiatu.