Obwodnica Koszalina: Blisko do finalizacji konstrukcji kluczowego odcinka trasy

Przełom grudnia i stycznia przyszłego roku ma przynieść zakończenie prac przy kluczowym dla obwodnicy Koszalina odcinku. Oczekuje się, że brakujące 7 kilometrów trasy zostanie otwarte dla ruchu drogowego, na co czekają wszyscy użytkownicy tej drogi. Obecnie na niemal 800-metrowej estakadzie – centralnym punkcie omawianego odcinka – realizowane są intensywne prace budowlane. Na wielu mniejszych odcinkach trasy można już zauważyć świeżo ułożony asfalt.

Mateusz Grzeszczuk, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, potwierdza, że prace związane z układaniem mas bitumicznych na omawianym fragmencie trasy są już realizowane. Wszystko wskazuje na to, że jeżeli warunki atmosferyczne nie pokrzyżują planów, ten ostatni fragment 21-kilometrowej obwodnicy Koszalina i Sianowa zostanie udostępniony dla kierowców na początku 2022 roku.

Początkowo planowano, że cała obwodnica będzie gotowa już w 2019 roku. Jednak na odcinku pomiędzy węzłami Koszalin Wschód i Sianów Wschód napotkano na skomplikowane warunki gruntowe, które różniły się od wcześniej przewidywanych. Ze względu na specyficzne cechy podłoża, w tym obecność drugiego poziomu wód gruntowych pod ciśnieniem – co jest rzadko spotykane w tamtym rejonie – konieczne było zmienienie pierwotnej technologii budowy. To zaś wymagało przygotowania nowego projektu, ogłoszenia przetargu i wyboru nowego wykonawcy do finalizacji prac nad brakującymi 7 kilometrami trasy. Pozostałe 14 kilometrów obwodnicy jest już dostępne dla ruchu drogowego.