Wspólne poszukiwanie strategii dla kultury rowerowej w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Komisja Promocji Miasta serdecznie zaprasza do udziału w otwartych spotkaniach obywatelskich wszystkich mieszkańców, przedstawicieli samorządu lokalnego oraz radnych. Celem tych spotkań jest omówienie i planowanie działań na rzecz ubiegania się o prestiżowy tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2029. Temat przewodni najbliższego spotkania to: „Polityka rowerowa – nadzieje, potrzeby, zagrożenia”.

Obecnie na terenie naszego miasta znajduje się 38 kilometrów ścieżek dedykowanych rowerzystom. Z tej liczby 2,4 km przebiega przez drogi wojewódzkie, 1,8 km położone jest na trasach krajowych, a 3,5 km usytuowane jest na drogach powiatowych. Dodatkowo, na terenie gminy wiejskiej zaobserwować można aż 144 kilometry ścieżek rowerowych. Mimo iż jest to pokaźna liczba, od pewnego czasu zauważalna jest stagnacja rozwoju infrastruktury rowerowej.

Śródmieście naszego miasta boryka się z problemem historycznej struktury ulic datującej się jeszcze z czasów przedwojennych. Ta struktura jest zapisana w rejestrze zabytków i stanowi pewne utrudnienie. W pozostałych dzielnicach, które rozwinęły się w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku podczas boomu urbanistycznego, nie przewidywano, że kiedyś rowery mogą stać się ponownie popularnym środkiem transportu.

Czy więc można uznać Kołobrzeg za przyjazne miasto dla rowerzystów? Niektóre rozwiązania powszechnie stosowane w europejskich miastach, takie jak uspokojenie ruchu, w polskich realiach są często postrzegane jako kontrowersyjne i trudne do wprowadzenia.