Umowa na budowę ronda przy cmentarzu w Starostwie Powiatowym już podpisana

Dzisiejszy dzień w Starostwie Powiatowym upłynął na formalnościach związanych z podpisaniem umowy dotyczącej budowy ronda. Lokalizacja nowego obiektu to ulica 6 Dywizji Piechoty, znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza. Skrzyżowanie na tej ulicy jest często miejscem kolizji, co skłoniło władze do decyzji o budowie ronda. Bez zbędnej zwłoki teren przyszłej inwestycji został przekazany wykonawcy już dzisiaj.

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie tymczasowego oznakowania przez firmę budowlaną, po czym rozpoczną się właściwe prace. Harmonogram prac przewiduje, że zakończenie inwestycji nastąpi w październiku bieżącego roku. Zabudowa ronda będzie miała charakter dwuetapowy – kierowcy będą mogli przejechać przez połowę skrzyżowania, korzystając jednocześnie tylko z jednego pasa ruchu. Procedura ta może przysporzyć pewnych utrudnień podczas sezonu, ale jest to jedyna opcja umożliwiająca realizację inwestycji.

Inwestycja została oszacowana na 2.100.000 zł, lecz powiat zdołał zdobyć dofinansowanie w wysokości 1.042.784 zł. W kontekście przyszłości skrzyżowania na ulicy 6 Dywizji Piechoty, warto dodać, że starosta powiatowy ogłosił dzisiaj plan poszerzenia jednokierunkowego pasa ruchu do dwóch pasów. To oznacza, że strefa wyłączona z ruchu zostanie zlikwidowana.