Powiatowe Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Kołobrzegu – najważniejsze informacje

Celebracja Powiatowych Obchodów Dnia Edukacji Narodowej miała miejsce w Kołobrzeskim Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich imienia E. Gierczak. Tego czwartku, szkoła ta stała się gospodarzem szczególnej uroczystości.

Z tej okazji starosta powiatu kołobrzeskiego, Tomasz Tamborski, uwieńczył sukcesy dyrektorów i nauczycieli zaangażowanych w prace edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze, przyznając im nagrody I i II stopnia. Nagrody te stanowią wyraz uznania dla pracowników oświaty z terenu powiatu kołobrzeskiego, którzy sobą wyróżniają.

Dziesięciu dyrektorom placówek oświatowych przyznano prestiżowe nagrody I stopnia. Z kolei 11 nauczycieli zostało docenionych nagrodami II stopnia za ich nieocenione wkłady w rozwój edukacji na terenie powiatu.