Nowe ośrodki terapii uzależnień dla młodzieży w Koszalinie i Kołobrzegu

Do niedawna w regionie Zachodniopomorskim nie istniały żadne placówki specjalizujące się w terapii uzależnień skierowanej do młodzieży. Sytuacja ta uległa jednak zmianie, kiedy to na mapie tego województwa zaznaczyły się dwa nowe ośrodki – jeden w Koszalinie, drugi w Kołobrzegu. Eksperci z tych dziedzin wyrażają swoją radość, podkreślając, że zawarcie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia umożliwi im niesienie pomocy większej liczbie młodych osób.

Jednocześnie rodzice, pedagodzy szkolni oraz nauczyciele z niepokojem obserwują dynamiczny wzrost liczby dzieci i nastolatków, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego. Pomimo rosnącego zapotrzebowania, termin oczekiwania na pomoc w ramach poradni psychologicznych, które są finansowane przez NFZ, wynosi od trzech do sześciu miesięcy. Dostęp do profesjonalnych konsultacji jest zatem silnie ograniczony, zwłaszcza w sytuacji, gdy większość rodziców nie posiada środków na pokrycie kosztów prywatnej terapii.

W kontekście opieki psychologicznej coraz częściej pojawia się problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Jak przyznaje Małgorzata Koszur z zachodniopomorskiego oddziału NFZ, pomimo że w regionie funkcjonują poradnie psychologiczne dla młodych osób, które są finansowane ze środków publicznych, do tej pory nie istniało żadne miejsce specjalizujące się w terapii uzależnień.