Kooperacja między samorządami miejskim i wojewódzkim oraz parlamentem

W obszarze współdziałania między różnymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak również z udziałem organów parlamentarnych, nawiązali dyskusję senator Stanisław Gawłowski, prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj i pełniący funkcję wicemarszałka Jakub Kowalik.

Z przyjemnością i szacunkiem odnotowuję fakt, że to Jakub Kowalik został mianowany na stanowisko pierwszego wicemarszałka naszego województwa. Wizja naszej nadchodzącej efektywnej kooperacji jest naprawdę obiecująca. Proszę pana marszałka o zapewnienie, że będę regularnie uczestniczył w spotkaniach, podczas których podejmowane będą decyzje finansowe – takie oświadczenie złożył prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj, przedstawiając postać Jakuba Kowalika. Zaznaczmy, że to właśnie Sobieraj pełnił rolę wicemarszałka w poprzedniej kadencji.

Kowalik wyraził wdzięczność wobec Sobieraja oraz senatora Stanisława Gawłowskiego za rekomendację do zarządu województwa. Mamy przed sobą wiele wyzwań, mnóstwo planowanych inwestycji, w tym budowę nowych rond w Białogardzie i Kołobrzegu, a także konstrukcję nowej drogi z Darłowa do granic województwa. Jestem dostępny i gotowy do współpracy, która z pewnością przyniesie korzyści dla zarówno samorządu wojewódzkiego, jak i regionu koszalińskiego oraz miasta Koszalin – deklarował. Jego słowa poparł senator Gawłowski. Współdziałanie między samorządami a parlamentarzystami jest kluczowe dla osiągania sukcesów. To istotne, że to Kowalik pełni funkcję pierwszego wicemarszałka. Jest to ogromna możliwość dla Koszalina, której nie wolno zmarnować – podkreślił.