Eksploracja przyczyn pękającego muru oporowego w Kołobrzegu

Obawa narasta wśród urzędników miasta Kołobrzeg, gdzie mur oporowy na brzegu rzeki Parsęta wykazuje niepokojące oznaki pęknięć. Muszą oni teraz zidentyfikować przyczynę tego zjawiska. Pęknięcia zostały początkowo dostrzeżone przez strażników miejskich, którzy zauważyli uszkodzenia nie tylko w murze, ale także na części bulwaru spacerowego znajdującego się w pobliżu mostu na ulicy Łopuskiego.

Pracownicy urzędu miasta natychmiast rozpoczęli działania mające na celu ustalenie przyczyn problemu. Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu, podkreślił, że potencjalny czynnik powodujący uszkodzenie jest już prawdopodobnie znany. Oznajmił: „Dokonaliśmy kompleksowej dokumentacji fotograficznej obszaru od strony rzeki. Zabezpieczyliśmy również teren od strony lądu. W tym miejscu rośnie drzewo, które może być źródłem problemu – istnieje podejrzenie, że korzenie tego drzewa mogły spowodować pęknięcia w murze”.

Urzędnicy zabezpieczyli obszar i podjęli niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo. Informacje o potencjalnym zagrożeniu zostały również przekazane do Wód Polskich, instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie brzegami rzeki Parsęta.