Zachęta Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego dla Wiernych Diecezji Bydgoskiej do Budowania Przyszłości w Duchu Chrześcijaństwa

Biskup Zbigniew Zieliński z Diakonii Koszalińsko-Kołobrzeskiej skierował do wiernych diecezji bydgoskiej apel o budowanie przyszłości, której podstawy mają stanowić chrześcijańskie wartości. Ewangelicki poradnik dla przyszłości opierał się na przekazaniu tej wiadomości.

Przybyło ponad 900 osób do Kołobrzegu, których celem było uczestnictwo w dziękczynieniu w Bazylice Konkatedralnej Wniebowzięcia NMP za dwadzieścia lat struktury kościelnej nad Bydgoskimi brzegami. Biskup Zieliński zauważył, że pielgrzymka ta jest jedną z trzech, obok tych do Gniezna i Pelplina. To właśnie z tych trzech diecezji powstała diecezja bydgoska. W obrządkach dziękczynienia celebrowano dar lokalnego kościoła oraz pamięć św. Jana Pawła II, który był założycielem tej diecezji.

Według biskupa Zielińskiego, powrót do korzeni jest kluczowy dla przypomnienia, skąd pochodzą życiodajne soki „żywotnej Kościoła Bydgoskiego”. Zwrócił on uwagę, że pielgrzymka ta ma miejsce w roku ważnym dla tego miejsca, związane z przypomnieniem obecności św. Ottona z Bambergu, który był chrzcicielem Pomorza i którego chrystianizacyjna misja miała miejsce 900 lat temu. Wspomniał również o kolejnym istotnym wydarzeniu, które ma miejsce w przyszłym roku – 1025 rocznicy chrztu kołobrzeżan, który odbył się w Budzistowie.