Rok 2024 z perspektywy budżetowej Kołobrzegu przedstawiony przez prezydent Annę Mieczkowską

Anna Mieczkowska, prezydent miasta, zaprezentowała na dzisiejszym posiedzeniu radnych plan budżetowy na rok 2024. Ze względu na polityczny charakter budżetu, podczas dzisiejszej sesji używano języka typowego dla sfery polityki. Dodatkowo w kontekście roku wyborczego 2024, kwestia budżetu zdobyła jeszcze bardziej polityczny wymiar.

Podczas prezentacji prezydent skupiła się na różnych lokalnych inwestycjach, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców i wizerunku miasta Kołobrzeg. Wśród nich wymienić można między innymi remont latarni morskiej. Są to działania skoncentrowane na infrastrukturze miejskiej, które wymagają odpowiedniego finansowania. Poza tym podkreślano znaczenie wsparcia dla programów socjalnych, takich jak programy zdrowotne dla mieszkańców.

Prezydent Mieczkowska zwróciła uwagę również na program in vitro, który dzięki dofinansowaniu z miejskiego budżetu umożliwił narodziny 10 dzieci w Kołobrzegu. Dodatkowo, przedstawiona została potrzeba wsparcia działań związanych ze sportem, kulturą oraz działalnością organizacji pozarządowych. Prezydent określiła zaprezentowany budżet jako ambitny i skonsultowany z mieszkańcami miasta. Jednocześnie podkreślała, że to właśnie budżet na rok 2024 może dać Kołobrzegowi szansę na nowe rozpoczęcie po trudnym okresie pandemii, który wymusił konieczność przekierowania środków na inne cele.

Mieczkowska wyraziła nadzieję, że najgorszy czas jest już za nami. Kluby Platformy Obywatelskiej i Nowego Kołobrzegu udzieliły poparcia dla projektu budżetu, korzystając z argumentacji prezydenta i skarbnika miasta.