Oficjalnie zatwierdzono Budżet Obywatelski Koszalina na 2024 rok. Plany na przyszłość obejmują realizację trzech ogólnomiejskich i 16 osiedlowych projektów.

W najbliższych planach dominują zadania związane z modernizacją infrastruktury drogowej, w tym remonty chodników i ulic. Z tego powodu, niektórzy mieszkańcy miasta zaczęli zadawać pytania dotyczące celowości takiego wykorzystania budżetu obywatelskiego. W ich opinii, takie prace powinny być realizowane jako standardowe obowiązki samorządu miejskiego, bez konieczności angażowania środków z budżetu obywatelskiego.

Na te wątpliwości odpowiedzieli prezydent Koszalina Piotr Jedliński i Łukasz Cieśliński, reprezentant Pracowni Pozarządowej, której doradza w kwestiach budżetu obywatelskiego. Podkreślili oni, że to właśnie dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy mają realny wpływ na wydatkowanie środków publicznych. Nikt nie narzuca im konkretnych rozwiązań, a decyzje podejmowane są demokratycznie. Dodatkowo, podkreślili, że środki z budżetu obywatelskiego pochodzą z budżetu miejskiego i mogą być wydatkowane na cele zgodne z obowiązującymi przepisami.