Koszalińscy rodzice dzieci z niepełnosprawnościami domagają się reformy w systemie orzecznictwa

Grupa rodziców dzieci z niepełnosprawnościami z Koszalina wyraża swoje niezadowolenie z obecnie działającego systemu orzecznictwa, domagając się pilnych zmian. Przewiduje się, że pierwsze modyfikacje będą wprowadzone już na koniec bieżącego roku. Mimo zapowiadanych zmian, rodzice nie zamierzają rezygnować z dalszych działań, które mają na celu poprawę jakości decyzji podejmowanych przez lekarzy-orzeczników.

Warto przypomnieć, że pewna liczba rodziców została pozbawiona świadczeń, co doprowadziło do konieczności przerwania terapii i rehabilitacji ich dzieci. Winą za tę sytuację obarczają członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. W ramach sprzeciwu zorganizowali protest przed ratuszem i spotkali się z wiceprezydentem Koszalina – Przemysławem Krzyżanowskim. Petycję o odwołanie członków zespołu orzekającego podpisało już ponad 400 osób.

Jednym z członków wspomnianego zespołu jest lekarz psychiatra, który odpowiadał za sprawy osób z zaburzeniami psychicznymi oraz rozwojowymi. Ten specjalista podjął decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji, co oznacza, że od 1 stycznia 2024 roku na tym stanowisku w miejskim orzecznictwie pojawi się wakat.