Informacje o nowych ofertach na przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej 102 między Trzebiatowem i Kołobrzegiem

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZZDW) w Koszalinie podał do publicznej wiadomości, że rozpoczął proces otwierania złożonych propozycji przetargowych. Oferty dotyczą planowanej modernizacji fragmentu drogi wojewódzkiej 102, łączącej Trzebiatów z Kołobrzegiem. Odcinek, który ma zostać unowocześniony, ma długość około 22 kilometrów.

Potwierdzenie otrzymania sześciu różnych ofert przyszło ze strony ZZDW. Ceny zawarte w tych propozycjach wahają się od kwoty lekko przekraczającej 112,8 milionów złotych do sumy wynoszącej nieco ponad 146,55 milionów złotych. Wszystkie zgłoszone oferty są teraz analizowane przez odpowiednie służby, które dokonują oceny ich treści. Prace nad modernizacją wspomnianego odcinka są planowane do rozpoczęcia najwcześniej podczas nadchodzącej jesieni.

Z wcześniejszych deklaracji wynika, że składający się na inwestycję proces przebudowy obejmie poszerzenie i wzmocnienie samej drogi. Przewiduje się też wykonanie tzw. cichej nawierzchni, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu oraz stworzenie ciągów pieszo-rowerowych. Dodatkowo, przewidziane są prace nad przebudową skrzyżowań i korektą niebezpiecznych łuków na trasie.